De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Samenwerking

De Hartezaak werkt graag samen met andere professionals in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. In mijn visie zijn cliënten weliswaar het meeste gebaat bij één contactpersoon, één loket, één vertrouwd gezicht voor onderzoek, advisering, begeleiding en gezinsondersteuning. Geen hiërarchische lijnen, geen bureaucratie. Echter, in sommige gevallen kan samenwerking met andere hulpverleners een wenselijke aanvulling zijn op datgene wat ik u kan bieden. Bijvoorbeeld als de zorgvraag qua kwantiteit in uren te groot is, als er aanvullende diagnostiek nodig is om de zorgvraag helder te krijgen of als ouder en kind er bij gebaat zijn om een unieke relatie op te bouwen, ieder met een eigen vertrouwenspersoon. Ik zal dan samen met u kijken naar een aanvullende samenwerkingspartner.

Peter Struik

Peter Struik (1961) heeft vanuit een zelfstandige praktijk veel ervaring opgebouwd met het begeleiden van volwassenen in het kader van sociaal emotionele vraagstukken. Hij heeft de Coach/Counselor opleiding gevolgd bij de Academie voor Psychotherapie. Hij assisteert mij in de rol van groepsbegeleider bij de maatjesmiddagen en de kookclub ´Kletskoek´. Deze gezamenlijke groepsactiviteiten worden doelbewust door ons samen in huiselijke kring georganiseerd in zijn woonhuis te Haarlem. Peter is desgewenst ook beschikbaar voor praktische ondersteuning en coaching van ouders. Peter is de trotse vader van twee zelfstandig wonende volwassen dochters. 

 

Samenwerken met kinderen

Jij eerst veel boosheid en frustratie
over dat anderen telkens beslissen over jouw leven
Jij die steeds ouder en wijzer wordt
maar zich nog vaak de afhankelijke en mindere voelt

Jij koos uit vijf mooie kleuren
tien stiften
Jij die de leider was
en ik de volger
En jij die bepaalde
wanneer ik de leider mocht zijn
en wanneer jij mij wilde volgen

Wij samen
dicht bij elkaar aan de tafel
kleurden de mandala
de ene links
de andere rechts

Ultieme samenwerking
Prachtig resultaat!