De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Opvoedings/Gezinsondersteuning:

Triple P (Positief Pedagogisch Programma) is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl leren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. 

Triple P kent vijf basisprincipes voor positief opvoeden. Deze zijn:

  1. kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  2. kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  3. aansprekende discipline hanteren
  4. realistische verwachtingen hebben
  5. als ouder goed voor jezelf zorgen.

Complimenten, pluimen en beloningskaarten. Soms hebben kinderen wat extra aanmoediging nodig om gedrag te veranderen, een nieuwe vaardigheid te oefenen of om opdrachten af te maken. Een beloningskaart kan daarbij helpen en wordt ingezet bij kinderen vanaf 2 jaar tot 12 jaar. Samen met het kind wordt een haalbaar doel gekozen waar hij of zij voor wil werken. Als het kind het gewenste gedrag laat zien dan mag het een sticker plakken. Na het behalen van bijvoorbeeld 5, 10 of 15 stickers volgt een beloning. Meestal betreft de beloning een leuke activiteit.

 

Natuur

We leven met de natuur, ervaren bewust de seizoenen en spelen in natuurspeeltuinen in onze buurt.