De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Methodieken gericht op sociaal emotionele ontwikkeling:

Het Ik boek
In dit boekje staan opdrachten, vragen etc. die helemaal over het kind zelf gaan en de bedoeling is dat het kind het boek (eventueel met behulp van een volwassene) zelf invult. Dit kan schrijvend, plakkend, knutselend etc. Tijdens het vullen van het boek ontdekt het kind wie het zelf is, wie de mensen zijn die hem al dan niet omringen, wat hij goed kan, leuk vindt of waar hij een afkeer van heeft. Ook zijn er oefeningen en opdrachten die gaan over wensen, verlangens c.q. dromen. Het boek is alleen van het kind zelf en het kind beslist dan ook zelf wat het er mee doet. Het kan sommige bladzijden invullen, andere niet. Het kan beslissen dat iemand anders het boek mag lezen, of juist niet. Het doel van het boek is het kind te helpen in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Ontwikkeling van de psycho-fysieke driehoek
Lichaamsbewustzijn-emotioneel bewustzijn-zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen. Meer bewustzijn van het lichaam kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen wat een kans biedt tot verdieping van het emotioneel- en zelfbewustzijn. Er is veel aandacht voor het gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en concentreren (het richten van de aandacht/focus). Ook wordt gewerkt met het Rots & Water concept. Bij het rotsconcept worden spieren hard aangespannen om een aanval op te vangen (in woorden: ik wijk voor niemand, ik ga mijn eigen gang). Bij het waterconcept kan een aanval nog effectiever worden opgevangen door beweeglijk mee te gaan met de energie van de ander (in woorden: we zijn samen op weg).

RET (Rationele Effectiviteits Training)
Met deze methode krijgen kinderen inzicht in onproductieve emoties die niet alleen voor veel spanning zorgen maar er ook toe leiden dat ze minder presteren dan ze eigenlijk zouden kunnen en willen. Met behulp van het GGGG model (of het ABCDE) model worden emotionele gebeurtenissen in kaart gebracht.  De vier G’s staan voor gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het niet zo dat gevoelens direct veroorzaakt worden door gebeurtenissen of situaties. Het is de interpretatie van de gebeurtenis of situatie (de gedachten of ideeën die je daar over hebt) die tot bepaalde gevoelens leiden. Bij deze methode leren kinderen storende en belemmerende gedachten herkennen en vervangen door helpende gedachten. Helpende gedachten zorgen ervoor dat kinderen zich positiever kunnen voelen en meer zelfvertrouwen kunnen ervaren waardoor ze positiever gedrag kunnen laten zien.

Eigenwijsjes
Dit zijn coachingskaartjes met een korte, krachtige, positieve zin die kinderen een steuntje in de rug geven. Ze zijn een aanzet tot een beter zelfbeeld, bewustzijn en zelfvertrouwen.

De dierenkarakters uit de Kanjertraining
Kinderen leren herkennen wie zij zelf zijn in het sociale omgang met anderen en hoe zij overkomen bij anderen en hoe effectief c.q. ineffectief dit is. Hiervoor worden dierenkarakters (en kleuren petten) gebruikt. De pestvogel vindt zich zelf geweldig, wordt gemakkelijk boos, scheldt, vecht en heeft gauw ruzie, het konijn is bang en faalangstig en kruipt weg, het aapje is een meeloper en lacht om gemene en nare grappen en de tijger is een kanjer, die blijft rustig en pakt aan. Uiteindelijk leren de kinderen met behulp van deze dierenkarakters steeds meer op een rustige en duidelijke manier op te komen voor zichzelf in diverse sociale situaties.


Fantasie en verbeelding

We laten ons telkens verrassen door ons zelf. Fantasie en verbeeldingskracht zijn cruciaal voor onze sociaal-emotionele ontwikkeling.