De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Methodieken gericht op begeleiding:

Competentiegericht c.q. oplossingsgericht werken. Deze methode gaat uit van wensen en mogelijkheden in plaats van  problemen en ongewenst gedrag. Het accent ligt op wat goed gaat en dit wordt met kleine stappen uitgebouwd.  Er wordt gewerkt aan (liefst zelf gekozen) concrete doelen en zoveel mogelijk aangesloten bij de eigen oplossingsstrategie√ęn waardoor kinderen het gevoel hebben dat ze zelf de regie voeren. Dit versterkt de motivatie om ander gedrag te laten zien. Bij deze methode is veel aandacht voor experimenteren c.q. uitproberen. Kinderen ervaren dan zelf wat werkt en wat niet en worden uitgenodigd om dat meer toe te passen.

Ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt beschreven wie het kind is (levensverhaal, ontwikkeling persoonlijkheid). In het tweede deel, het werkplan worden de vragen en/of wensen beschreven en worden er basisafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn duidelijke, concrete, waarneembare en realistische doelen waar aan gewerkt zal worden. De doelen worden geformuleerd op diverse ontwikkelingsterreinen zoals ontwikkeling van de persoonlijkheid, communicatie, keuzes maken en zelfstandigheid. Ook worden een tijdspad en evaluatiemomenten afgesproken. Door de afspraken goed te volgen ontstaat inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning: is overal aan gedacht, is er goed overlegd, zijn afspraken nagekomen en leiden de afspraken tot het gewenste resultaat? Het ondersteuningsplan kan helpen om meer regie over het eigen leven en over de geboden ondersteuning te hebben en te houden.

Experimenteren

Ontdekken is niet alleen spannend maar ook goed voor ons zelfvertrouwen.