De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Onderzoek, voorlichting en advies

Als u vragen heeft over uw kind (bv. over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, het gedrag van uw kind, leervaardigheden en aandachtsfuncties en gebrekkige concentratie) dan kan ik die samen met u onderzoeken. Dit doe ik door middel van interview, observatie, video-opnames en het invullen van vragenlijsten.

Voorbeeldvragen:

  • Mijn kind wordt snel boos
  • Mijn kind kan moeilijk spelen met andere kinderen
  • Mijn kind schopt, duwt en slaat andere kinderen
  • Mijn kind is stilletjes en teruggetrokken
  • Mijn kind loopt achter op school
  • Mijn kind kan zich zelf moeilijk vermaken
  • Mijn kind lijkt de wereld om hem heen niet te begrijpen
  • Mijn kind is ontzettend druk
  • Mijn kind is anders dan andere kinderen

 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is er voor iedereen. We gaan met alle kinderen naar musea, films en straattheater voor ons plezier en om kennis op te doen.