De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding biedt kinderen ondersteuning in het zoeken naar eigen vormen van zelfredzaamheid, afgestemd op gebleken groeibehoefte.

De relatie die ik met de kinderen heb wordt gekleurd door volledige acceptatie van wie ze zijn. Dat biedt essentiële veiligheid om gemakkelijk een uitstapje kunnen maken naar experimenteren en uitproberen waardoor ze succesvolle leerervaringen kunnen opdoen.

Ik laat mij primair leiden door de vragen van de kinderen zelf en veel minder door hun diagnoses c.q. beperkingen. Denken, voelen en doen vanuit de mogelijkheden die er zijn en de talenten die alle kinderen van nature al hebben. Hiermee geef ik het verleden, heden en toekomst van de kinderen een zinvolle betekenis. Ik reik in een sociale en betekenisvolle context veel zintuiglijke ervaringen aan en laat de kinderen genieten en groeien door de kleine dingen: je verwonderen over wat je allemaal mee kan maken en wat het met je doet.

Wat betreft stimulerende activiteiten kunt u denken aan het volgende: gezelschapsspelletjes spelen, buiten spelen in één van de vele speeltuintjes in onze wijk, planten verzorgen in onze moestuin, bakken, samen koken, piano spelen, drummen, in onze kajak varen, zwemmen, duiken, fietsen, paardrijden, zwemmen met paarden, naar een museum gaan en kamperen bij de boer. Ook kunnen dagelijkse vaardigheden aangeleerd worden (veters strikken, met geld omgaan, klokkijken, koken) waarmee de zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt vergroot.

Begeleiding kan bij u en bij mij thuis of afwisselend bij u en bij mij. Als gezin proberen wij de kinderen die bij ons komen unieke groei-ervaringen te geven en daarmee een aanvulling te zijn op wat ze thuis al aangeboden krijgen. Mijn eigen kinderen, de opvangkinderen en de kinderen met speciale vragen spelen en delen met elkaar als dat voor allen een meerwaarde heeft.

Mijn begeleiding is systeemgericht wat betekent dat er veel aandacht is voor de rol van het kind in het eigen gezin/familie, op school, in de buurt en vice versa.

Individuele begeleiding kan naar behoefte ook gecombineerd worden met gerichte ondersteuning van de ouders/verzorgers. Bij de start kijk ik samen met u en uw kind wat passend is.

 

Zone van de naaste ontwikkeling

De rol van de begeleider is cruciaal om een stapje verder te komen. De begeleider reikt aan, daagt uit, stimuleert, ondersteunt.