De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Groepsactiviteiten

De Hartezaak biedt gevarieerde groepsactiviteiten voor kinderen met beperkingen waarbij plezier, sociaal contact en het ontwikkelen van sociale vaardigheden centraal staan. Rots- en waterconcepten (bevordering sociale weerbaarheid) worden direct gekoppeld aan natuurlijke, dagelijkse leerervaringen wat zorgt voor meer verinnerlijking van deze principes. Integratie ontstaat vanuit een concrete sociale context en niet vanuit een training.

Het groepsaanbod bestaat op dit moment uit een maatjesmiddag met wisselende activiteiten en een kookactiviteit. Er zijn altijd twee begeleiders, een vrouw (orthopedagoog) en een man (coach), zodat beide rolmodellen goed zijn vertegenwoordigd. De activiteiten vinden bewust plaats in huiselijke kring.

Wanneer: Vrijdagmiddag van ca. 15.30 uur tot ca. 19.30 uur.
Waar: In onze groepsvestiging in Haarlem-Noord.
Kosten: De begeleiding kan volledig worden vergoed uit het PGB. Indien er geen PGB is kan in onderling overleg een tarief worden afgesproken.

Maatjes Middagen (De M en M's)

Wisselende activiteiten voor jongeren (10+) met een (licht) verstandelijke beperking en/of een beperking in het autistisch spectrum.

Gezelligheid, sociaal contact en vriendschap staan bij elke activiteit centraal. Daarnaast wordt de middag gekleurd door een sterk informatief en educatief karakter.

In de vertrouwde sfeer van een vaste en kleine groep worden verschillende onderwerpen met elkaar besproken en kunnen persoonlijke ervaringen worden gedeeld. Herkenning en erkenning vergroten het zelfbewustzijn. Belangrijke onderwerpen zijn: acceptatie van beperking, pubertijd, vriendschappen, relaties en seksualiteit, persoonlijke verzorging, hobby's en vrije tijd, omgaan met geld, zelfstandig c.q. begeleid wonen en dagbesteding c.q. werk.

Door het aangaan van verschillende activiteiten en contacten leren jongeren zichzelf steeds beter kennen: wie ben ik, wat vind ik leuk, wat wil ik en waar liggen mijn talenten. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen.  

Zelfbepaling is een belangrijk thema. De groep kiest zelf telkens nieuwe ontspannende en inspannende activiteiten zoals samen naar de film gaan, knutselen, koken, zwemmen, spelletjes doen.

Jongeren krijgen informatie en voorlichting over verschillende onderwerpen door praktijkgerichte ''doe'' ervaringen (b.v. meelopen met de postbode, voor mensen in de wijk boodschappen doen en op bezoek gaan bij een woonvoorziening).

Kookclub ´Kletskoek´

Koken voor jongeren (10+) met een (licht) verstandelijke beperking en/of een beperking in het autistisch spectrum.

De activiteit bevordert in grote mate zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en bereidt in die zin voor op zelfstandig wonen.

We herkennen en erkennen bij elkaar beperkingen en talenten. We helpen elkaar en leren van elkaar. Gezelligheid, maatjescontact en vriendschap zijn essenties van de activiteit.

Het koken vindt plaats in een huiselijke en rustige omgeving. De kookclub bestaat uit een kleine groep van maximaal 6 personen. We werken samen in wisselende duo’s. De menu’s zijn makkelijk en gezond en staan binnen 30 minuten op tafel. Recepten gaan mee naar huis.

We maken kennis met het totale proces: recepten uitkiezen, boodschappenlijstje maken, samen boodschappen doen, spulletjes klaarzetten, koken/bakken, eten, afruimen en samen afwassen.

We maken tevens kennis met het zaaien, verzorgen, groeien en oogsten van groente en fruit. Er is een eigen tuin bij volkstuinvereniging West-Beverkoog (Sint Pancras).

Koken is niet alleen een leerzaam feestje voor ons zelf maar ook voor anderen. Gasten worden regelmatig uitgenodigd en schuiven bij ons aan de tafel.

We reserveren een gedeelte van het resultaat om mee naar huis te nemen. Zo worden ook thuis ervaringen gedeeld en kan men de volgende dag nog eventjes nagenieten.

 

Sociale context

Ontwikkeling vindt plaats in een sociale omgeving. We spelen mét en leren ván elkaar.