De Hartezaak

Pedagogische praktijk

Gastouderopvang

Bij gastouderopvang wordt een kind opgevangen door een gastouder. Een gastouder is iemand die kinderen opvangt in zijn eigen huis of bij de ouders thuis in plaats van in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 

De voordelen van gastouderopvang op een rijtje:

  • Veel persoonlijke aandacht door opvang in een kleine groep 
  • Ouders bepalen wie hun kinderen opvangt 
  • Telkens hetzelfde gezicht in huiselijke omgeving 
  • Opvang in een veilige en gezonde woning
  • Flexibele opvang 
  • Voordelige opvang 
  • Gediplomeerde kracht

Doordat ik gastouderopvang met individuele begeleiding combineer kunnen kinderen met en kinderen zonder beperking bij mij thuis met elkaar spelen en met elkaar delen als dat wenselijk c.q. mogelijk is.

Op dit moment zijn alle plekken voor gastouderopvang ingevuld.

 

Zintuiglijke ervaringen

Om de wereld en ons zelf beter te leren kennen prikkelen we de zintuigen. Er is veel aandacht voor kijken, luisteren, voelen, ruiken en proeven.